2019

DRYFOWANIE 

Wystawa – Materia życia -Kraków

 

 

2019 

ONA I ON     

Wystawa – 14. Mędzynarodowy Jesienny Salon, BWA Ostrowiec Świętokrzyski 

2021

Barwnik ojczysty

]Wystawa – 15. Mędzynarodowy Jesienny Salon, BWA – Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

 

2020

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Barwnik ojczysty to cykl obrazów, w którym wykorzystano do stworzenia kompozycji abstrakcyjnych, tkaniny lniane m.in. ze strojów ludowych. Trójwymiarowa materia została zestawiona z formami geometrycznymi. Barwa zaś stała się spoiwem tych odmiennych struktur, czasem współgrających ze sobą, a czasem budujących napięcie w przestrzeni obrazu. Nowoczesna forma zbudowana i wychodząca niejako z tradycji stworzyła nową wartość estetyczną.